DanLuat 2024

Nguyễn Oanh Hlu - nguyenoanhhlu

Họ tên

Nguyễn Oanh Hlu


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 09/06

Đến từ Vĩnh Phúc, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội

Trung học cơ sở
  • Ngô Gia Tự - Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Tỉnh thành Vĩnh Phúc, Việt Nam
Skype hoamuatrang0211@live.com
Url