DanLuat 2024

Nguyễn Thị Kim Dung - nguyen_tk_dung

Họ tên

Nguyễn Thị Kim Dung


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 06/12

Đến từ Phú Thọ, Việt Nam

“Thời gian của bạn có hạn, do đó, đừng nên lãng phí nó vì cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt bởi những giáo điều, đó là sống vì những suy nghĩ của người khác. Đừng để tiếng ồn của các ý kiến khác làm lấn át đi tiếng nói của chính bạn. Và điều quan trọng nhất, có can đảm để sống theo trái tim và trực giác của chính mình. Chính trái tim và trực giác mới là thứ biết được bạn muốn gì và bạn sẽ trở thành thế nào. Mọi thứ còn lại, chỉ là thứ yếu” - Steve Jobs

Tỉnh thành Phú Thọ, Việt Nam
Url