DanLuat 2024

Nguyễn Phạm Đài Trang - ngphamdaitrang

Họ tên

Nguyễn Phạm Đài Trang


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 12/10

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ 159/14 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url