DanLuat 2024

Ngô Tất Thăngd - NGOTATTHANG

Họ tên

Ngô Tất Thăngd


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ
Đại học
  • Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Trung học cơ sở
  • võ thị sáu lê chân