DanLuat 2022

Nguyễn Ngọc Tuấn - ngoctuankt02

Họ tên

Nguyễn Ngọc Tuấn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/10

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ta không nên lo lắng về việc có thể để đạt được ước mơ hay không, miễn là ta có mong muốn làm điều đó!!!

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url