DanLuat 2024

Tran Hoang - ngoahodb

Họ tên

Tran Hoang


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 22/11

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chạy thật nhanh khi mình không muốn chạy

Ngã thật đau khi mình còn muốn ngã

Phá vỡ mọi quy tắc. Đập tan mọi khuôn khổ.

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url