DanLuat 2024

Ngô Quang Bình - nghinhquang

Họ tên

Ngô Quang Bình


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 14/05

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url