DanLuat 2024

Tran Tri Khiem - nghiasoros

Họ tên

Tran Tri Khiem


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ước mơ rất nhỏ nhoi đó là trở thành ĐẠI GIA!
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url