DanLuat 2024

Vũ Năng Liêu - nanglieu

Họ tên

Vũ Năng Liêu


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 18/05

Đến từ Hưng Yên, Việt Nam
Công ty
  • CP Công nghệ cao TRAPHACO
  • Thời gian làm việc
    Từ 06/2006 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Kế toán trưởng

Tỉnh thành Hưng Yên, Việt Nam
Url