DanLuat 2024

Nguyễn Nam Phong - namphong01n

Họ tên

Nguyễn Nam Phong


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 18/11

Đến từ Đà Nẵng, Việt Nam
Công ty
  • Chi nhánh Công ty Thăng Long tại Đà Nẵng
  • Thời gian làm việc
    Từ 10/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Phụ trách Phòng KHKT-NVBV

Tỉnh thành Đà Nẵng, Việt Nam
Url