DanLuat 2024

Trương Ngọc Liêu - namnhichichi

Họ tên

Trương Ngọc Liêu


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 21/02

Đến từ Bình Định, Việt Nam

Làm trai đứng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông

Tỉnh thành Bình Định, Việt Nam
Url