DanLuat 2022

Đặng Khương Duy - mrkhuongduy

Họ tên

Đặng Khương Duy


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 21/11

Đến từ Thái Nguyên, Việt Nam
Tỉnh thành Thái Nguyên, Việt Nam
Url