DanLuat 2024

Ngô Văn Điện - MrDavid

Họ tên

Ngô Văn Điện


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 02/10

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url