DanLuat 2024

Nguyễn Thị Minh Tú - minhtuhlu0210

Họ tên

Nguyễn Thị Minh Tú


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 02/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội

Trung học cơ sở
  • THPT Thuận Thành 1,Huyện Thuận Thành
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url