DanLuat 2024

Phạm Hải Minh - minhtrung2809

Họ tên

Phạm Hải Minh


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 03/05

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Đến với nhau là bước khởi đầu, ở bên nhau là một quá trình, làm việc với nhau là một sự thành công"

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yahoo! Messenger minchu2601
Skype haiminh2809
Facebook https://www.facebook.com/phamhai.minh.1
Url