DanLuat 2024

Trần Nguyễn Minh Đạt - minhdat.law

Họ tên

Trần Nguyễn Minh Đạt


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/08

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • đại học luật thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư Trần Nguyễn Minh Đạt, có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý: doanh nghiệp, Hợp đồng, lao động, dân sự, đất đai, Hôn nhân và gia đình.

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url