DanLuat 2023

truc ly le - miamia

Họ tên

truc ly le


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 10/03

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhiều năm xa hạnh phúc ......

Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài

Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại

như ngày hôm qua.

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url