DanLuat 2024

Lương Đức Mến - mencoi

Họ tên

Lương Đức Mến


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 23/02

Đến từ Lào Cai, Việt Nam
SN: 23/02/1955; tại: làng Hương, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng . Tháng 2/1964 theo gia đình lên khai hoang tại thôn An Phong, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Trình độ: Đại học (Quân y). Vợ là Giáo viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Có 2 con (1 gái, 1 trai) đều đã Tốt nghiệp Đại học. Hiện tôi công tác tại Công an tỉnh Lào Cai và cư ngụ tại: SN 328 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Việt Nam. Trong thực tế công tác thấy còn nhiều vướng mắc cả về chuyên môn lẫn hành lang pháp lý. Do vậy tất muốn chia sẻ khó khăn và học hỏi mọi người. Liên hệ: ĐT: 0203 509 565, DĐ: 0913 089 230, Fax: 0203 869 124. Email: luongducmen@yahoo.com.vn.
Tỉnh thành Lào Cai, Việt Nam
Url