DanLuat 2024

NGUYỄN QUANG HIỂN - mcjambi

Họ tên

NGUYỄN QUANG HIỂN


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 10/05

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

Tôi là Nguyễn Quang Hiển, blog cá nhân của tôi là http://www.jamviet.com tôi công tác cho Việt Tín tại địa chỉ http://luatviettin.com

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Yahoo! Messenger mcjambi
Google Talk mcjambi
Website http://jamviet.com
Url