DanLuat 2024

Phạm Ngọc Thành - marketingthm

Họ tên

Phạm Ngọc Thành


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 23/08

Đến từ Bình Phước, Việt Nam
Công ty
  • Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước
  • Thời gian làm việc
    Từ 11/2005 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Chuyên viên

Tỉnh thành Bình Phước, Việt Nam
Url