DanLuat 2024

Mai Lương Sơn - mailuongson

Họ tên

Mai Lương Sơn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 25/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

"Chớ bảo xuân tàn, hoa rụng hết

Đêm qua sân trước, một nhành mai..."

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Facebook https://www.facebook.com/mailuongson
Url