DanLuat 2024

Phạm Việt Cường - luvt

Họ tên

Phạm Việt Cường


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 13/09

Đến từ Đăk Lăk, Việt Nam
Âm nhạc taylor swift

Yêu hòa bình yêu pháp luật

Tỉnh thành Đăk Lăk, Việt Nam
Url