DanLuat 2024

LS Lương Thành Đạt - luatvichanly

Họ tên

LS Lương Thành Đạt


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • HỌC VIỆN TƯ PHÁP HÀ NỘI
  • đại học hành chính
  • ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Sách doanh nhân, kinh doanh, tài chính, kinh tế
Sở thích khác bóng đá.

Luật sư Thành Đạt hiện tại là giám đốc công ty luật LTD Kingdom hoạt động trong lĩnh vực tranh tụng đất đai, nhà ở... đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đầu tư.

Với sứ mệnh trở thành 1 công ty luật mang tầm vóc quốc tế, giúp khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp tránh được rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Đồng thời có thể nâng cao nâng lực, hiểu biết pháp luật của hàng triệu dân tại Việt Nam

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Facebook Luật Sư Thành Đạt
Website ltdkingdom.com
Url