DanLuat 2024

Mai Đức Đông - luattueanh

Họ tên

Mai Đức Đông


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Bắc Giang, Việt Nam

Dịch vụ cung cấp:

- Tham gia tranh tụng;

- Đại diện ngoài tố tụng

- Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, thuế, sở hữu trí tuệ, hợp đồng...

Tỉnh thành Bắc Giang, Việt Nam
Skype luatsudong
Facebook https://www.facebook.com/luattueanh/
Website luattueanh.vn
Url