DanLuat 2022

Phạm Thái Sơn - LuatsuSon

Họ tên

Phạm Thái Sơn


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 19/10

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url