DanLuat 2023

Đặng Đình Ngọc - luatsudangngoc

Họ tên

Đặng Đình Ngọc


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 13/03

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại học Luật Hà Nội

Luật sư thành viên thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Chuyên tư vấn pháp lý và thương hiệu. Tham gia hoạt động tố tụng trong lĩnh vực Hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình...

https://luatsudangngoc.com/ | dangdinhngoc133@gmail.com | SĐT: 0985.477.850

Ls. Đặng Đình Ngọc

-----------

Tư vấn pháp lý và thương hiệu

https://luatsudangngoc.com/ | dangdinhngoc133@gmail.com | SĐT: 0985.477.850

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Facebook https://www.facebook.com/luatsudangngoc/
Website https://luatsudangngoc.com/
Url