DanLuat 2024

Nguyễn Quý Nhã Thi - luatsu_nhathi

Họ tên

Nguyễn Quý Nhã Thi


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 20/02

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • Công ty Luật TNHH T&K
  • Thời gian làm việc
    Từ 08/2004 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Luật sư

Luật sư Nguyễn Quý Nhã Thi

Công ty Luật TNHH T&K

Cell: 0983 208420 - 0912 208420

Email: quynhathi@gmail.com

Web: www.luatsutk.co.cc

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url