DanLuat 2024

Lê Thị Kim Hoa - luatlogos

Họ tên

Lê Thị Kim Hoa


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • Công ty Luật LOGOS
  • Thời gian làm việc
    Từ 10/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Luật sư kinh nghiệm

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url