DanLuat 2024

HAVIP IP LAW FIRM - luathavipip

Họ tên

HAVIP IP LAW FIRM


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 08/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội

Sách Luật

Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ Havip được thành lập ngày 27/7/2005 và đã được ghi nhận là Tổ chức Đại diện Sở hữu Trí tuệ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.

havip.com.vn

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Facebook https://www.facebook.com/havip.com.vn/
Website https://havip.com.vn/
Url