DanLuat 2023

Nguyễn Thành Luân - luanls89

Họ tên

Nguyễn Thành Luân


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 22/12

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội

Chuyên viên pháp lý: Nguyễn Thành Luân

- Điện thoại: 0974.220.145

- Gmail: thanhluanls89@gmail.com

Sông có thể cạn, núi có thể mòn

Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi

* TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ ( Liên hệ 24/24)

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Yahoo! Messenger nguoibaovecongly@yahoo.com
Google Talk thanhluanls89
Facebook thanhluanls89
Url