DanLuat 2023

Hoàng Quốc Hùng - lshungvn

Họ tên

Hoàng Quốc Hùng


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 13/10

Đến từ Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Luật sư ThS Hoàng Quốc Hùng là thành viên Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông thường tư vấn các khách hàng cá nhân liên quan tới đất đai, hôn nhân - gia đình, di chúc - thừa kế; các khách hàng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới thủ tục cấp phép, lao động, hợp đồng và các vấn đề pháp lý khác.

Lĩnh vực hành nghề:

Hợp đồng

Doanh nghiệp

Lao động

Bất động sản

Hôn nhân & Gia đình

Di chúc - Thừa kế

Luật Sư HOÀNG QUỐC HÙNG

Tỉnh thành Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Facebook facebook.com/lshoangquochung
Website www.hoangquochung.com
Url