DanLuat 2024

LS. Trương Thế Minh - LS_TheMinh

Họ tên

LS. Trương Thế Minh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 19/10

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • CÔNG TY LUẬT TNHH THẾ MINH
  • Thời gian làm việc
    Từ 07/2001 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Giám đốc Công ty Luật

Tốt nghiệp Đại học Luật TP. HCM hệ chính quy năm 1992. Tốt nghiệp Cao học luật Đại học Luật TP. HCM hệ chính quy năm 2001. Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. HCM năm 2001.

Luật sư Trương Thế Minh

Di động 0909097070

Email: minh@luatsuminh.com

www.luatsuminh.com

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url