DanLuat 2024

Lê Bá Châu - LS.lebachau

Họ tên

Lê Bá Châu


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 14/02

Đến từ Hải Phòng, Việt Nam
Đại học
  • Đại học Công đoàn Việt Nam

Trung học cơ sở
  • Đại học Luật Hà Nội

___________________

Trân Trọng!

Luật sư

Lê Bá Châu

Luật sư - Tư vấn - Tranh tụng

Đất đai - Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đầu tư

ĐT: 0986.057.998 hoặc 0918.070.998

Email: luatsu.lebachau@gmail.com

Tỉnh thành Hải Phòng, Việt Nam
Yahoo! Messenger bachault
Url