DanLuat 2022

Trương Thùy Linh - LinhTinhLungTung

Họ tên

Trương Thùy Linh


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 27/06

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

Chính vì gặp gió mà diều bay cao

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url