DanLuat 2024

Luật gia, Ths Nguyễn Tiến Dũng - Lg_NguyenTienDung

Họ tên

Luật gia, Ths Nguyễn Tiến Dũng


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 12/07

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • Trung tâm TT-Tư vấn pháp luật - Hội Luat Gia Viet Nam
  • Thời gian làm việc
    Từ 02/2006 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng Văn Phòng Tư vấn và Hỗ trợ pháp lý Doanh nghiệp

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url