DanLuat 2024

Luật sư LÊ NGA - lengalawyer

Họ tên

Luật sư LÊ NGA


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 06/08

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • Luật
  • Thời gian làm việc
    Từ 10/2005 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng phòng

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

- Tư vấn cơ cấu tổ chức và hoạt động; tư vấn/thành lập, thay đổi, chuyển đổi, sáp nhập, giải thể … doanh nghiệp và các đơn vị thành viên.

- Tư vấn/soạn thảo điều lệ, nội quy, quy chế, hợp đồng…

- Tư vấn các vấn đề lao động, nhân sự, thuế, bảo hiểm… và các vấn đề khác phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tư vấn họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông; quyền và nghĩa vụ của thành viên/cổ đông, tư vấn/làm việc với thành viên/cổ đông; tư vấn về vốn góp/cổ phần…

- Tư vấn/kiểm tra việc tuân thủ pháp luật/quy chế nội bộ, đề xuất phương án giải quyết cho doanh nghiệp và các đơn vị thành viên. 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

- Tư vấn chính sách pháp luật về đầu tư;

- Tư vấn hình thức đầu tư, phương án đầu tư;

- Tư vấn/trực tiếp thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư;

- Tư vấn, hỗ trợ cấp Giấy phép lao động, thẻ tạm trú…cho người nước ngoài tại Việt Nam. 

TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Giữa các thành viên/cổ đông trong công ty;

- Giữa người lao động, người sử dụng lao động;

- Giữa các bên trong Hợp đồng;

- Giữa các bên trong quan hệ gia đình, dân sự, đất đai… 

TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC

- Sở hữu trí tuệ (bản quyền, logo, kiểu dáng…);

- Hôn nhân gia đình;

- Dân sự, lao động;

- Đất đai, bất động sản… 

ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ pháp lý;

- Đại diện tham gia tố tụng;

- Luật sư bào chữa/bảo vệ.

Luật sư LÊ NGA

Mobile: 0915.939.333

Email: lengalawyer@gmail.com

---------

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC 

ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG