DanLuat 2024

Đặng Thị Kiều Nghi - LegalSMI

Họ tên

Đặng Thị Kiều Nghi


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 24/08

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Cần Thơ

Trung học cơ sở
  • Phú Tân, Huyện Phú Tân
Âm nhạc Kpop, Vpop
Sách Đắc nhân tâm, Tony cafe buổi sáng
Sở thích khác ăn uống, du lịch
Nhóm hội CHSV Cái Nước - Phú Tân

hòa đồng

kỷ tính

Facebook: Kiều Nghi Đặng

Work at SMI Furniture

Hạnh phúc là tha thứ

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Facebook Kiều Nghi Đặng
Url