DanLuat 2023

Lan Chi - LanChi2202

Họ tên

Lan Chi


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 22/02

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

FTU

" Hãy tha thứ cho người làm tổn thương mình, nhưng đừng bao giờ tin người đó thêm 1 lần nào nữa."

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url