DanLuat 2022

Nguyễn Thành Duy - kvs1811

Họ tên

Nguyễn Thành Duy


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 04/09

Đến từ Gia Lai, Việt Nam
Đại học
  • Đại học Luật Hà Nội

Trung học cơ sở
  • THPT chuyên Lương Văn Tuỵ - Tỉnh Ninh Bình
Tỉnh thành Gia Lai, Việt Nam
Url