DanLuat 2024

Kh Dũng - kvdung

Họ tên

Kh Dũng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 05/11

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • eXo Platform Sea
  • Thời gian làm việc
    Từ 12/2009 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Java Developer - Website Designer

My hobbies: Business, Guitar-Harmonica-Singing, IT Technologies- Social activities

kvdung

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url