DanLuat 2024

Quang Hai - kidcdt1

Họ tên

Quang Hai


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 12/04

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Một người nguyên tắc, đam mê tìm hiểu

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Facebook https://www.facebook.com/Thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-24h-104732257783241/
Website https://thietbidientu24h.com.vn/
Url