DanLuat 2023

Ki Chu - KiChuKiChu

Họ tên

Ki Chu


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 30/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội

Âm nhạc soul, balad, pop,...
Sách Cãi gì cũng thắng, đọc vị bất kỳ ai,...
Games farm up
Sở thích khác hát

If I die young?????

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url