DanLuat 2023

Trần Khuyên - khuyenkttc-gn

Họ tên

Trần Khuyên


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 18/08

Đến từ Bắc Ninh, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Công Đoàn

A mother always has to think twice, once for herself and once for her child !

Tỉnh thành Bắc Ninh, Việt Nam
Skype bimbim_kute
Url