DanLuat 2024

KL_ĐHQGHN - khatvongttk

Họ tên

KL_ĐHQGHN


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 16/02

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

codonminhtoi_cham_90@yahoo.com

Luật mà thi hành không nghiêm sẽ sinh ra luật rừng, luật rừng sinh ra xã hội rừng => thảm hoạ

WHERE THERE IS A WILL, THERE IS A WAY

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url