DanLuat 2022

Phạm Thị Kim Khánh - khanh_ncl

Họ tên

Phạm Thị Kim Khánh


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 07/02

Đến từ Quảng Nam, Việt Nam
Tỉnh thành Quảng Nam, Việt Nam
Skype kimkhanh_ncl
Facebook https://www.facebook.com/vmbkienan
Website kienancompany.com
Url