DanLuat 2022

Le chi Trung - khangpro

Họ tên

Le chi Trung


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 09/09

Đến từ Lâm Đồng, Việt Nam
Công ty
  • xay dung Bien hoa
  • Thời gian làm việc
    Từ 04/2004 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    nhan vien

Tỉnh thành Lâm Đồng, Việt Nam
Url