DanLuat 2024

Phan Ngọc Bảo Thoa - khanghailaw

Họ tên

Phan Ngọc Bảo Thoa


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 15/05

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Luật TP.HCM LUẬT DÂN SỰ - 2009
  • Đại Học Luật TP.HCM

Trung học cơ sở
  • THCS thị trấn 2, huyện củ chi
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Facebook Thi Ngô
Website khanghai.com.vn
Url