DanLuat 2024

Phạm Duy Khang - Khangbffan

Họ tên

Phạm Duy Khang


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 03/09

Đến từ Bình Thuận, Việt Nam
Tỉnh thành Bình Thuận, Việt Nam
Url