DanLuat 2022

Đặng Nguyễn Khắc Duy - khacduybussinesslaw

Họ tên

Đặng Nguyễn Khắc Duy


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 08/09

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Duy hiện là sinh viên năm thứ 4, trường Đại học Kinh tế-Luật, chuyên ngành Luật Kinh doanh.

Tham gia diễn đàn dân luật để học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước.

ĐẶNG NGUYỄN KHẮC DUY

Email: khacduybussinesslaw@gmail.com

Skype: khacduy_1230

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Skype khacduy_1230
Url