DanLuat 2023

Trần Thị Huỳnh Như - kaltyhuynh

Họ tên

Trần Thị Huỳnh Như


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 08/10

Đến từ Vĩnh Long, Việt Nam

Hình của Đảng lồng trong hình của Nước

Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười

Tỉnh thành Vĩnh Long, Việt Nam
Url